Eğitim Videoları
Hakkımızda
Fiyatlandırma

E-Öğrenme (E-Learning)

E-Öğrenme (E-Learning)

E-öğrenme teknoloji tabanlı birçok eğitim biçimini (bilgisayar tabanlı öğrenme, web tabanlı öğrenme, sanal sınıflar) kapsayan geniş bir uygulama sürecidir.

Hızla gelişen bilim ve teknoloji etkisini eğitim alanında da göstermiştir. 20. yüzyılın sonlarında başlayan e-öğrenme, 21. yüzyılın başlarında özellikle gelişmiş ülkelerde ileri seviyede kullanılmaktadır. Özellikle 21. yüzyılın başlarında geleneksel (yüz yüze) eğitimden yeni yöntem eğitim sistemi sayılan uzaktan eğitime geçiş süreci yaşanmaktadır. Artık yüz yüze eğitimin varlığını devam ettirebilmesi tartışılırken e-eğitimin eğitim hayatımıza her geçen gün daha etkili bir biçimde girdiği mutlaktır. 21. yüzyıl yüz yüze ve uzaktan eğitimi bir arada yaşadığımız ilk yüzyıl olmakla birlikte son yüzyıl olma olasılığı da oldukça yüksektir.

E-ÖĞRENMENİN AVANTAJLARI
Matematik Nedir? Matematik Nedir?

Matematik, ( Yunanca "matema", bilgi, çalışma, öğrenme ) nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş ayrılığı vardır.

Matematik ile ilgili İlginç Bilgiler Matematik ile ilgili İlginç Bilgiler

Matematik kendi içinde bambaşka bir dünya ve bu dünyanın içerisinde hiç bilmediğiniz, duymadığınız birçok terim ve ilginç bilgiler var. Bizde asmatematatik.com olarak sizlerle bu bilgilerden oluşan kısa bir makale paylaşmak istedik.