Eğitim Videoları
Hakkımızda
Fiyatlandırma

Matematik ile ilgili İlginç Bilgiler

Matematik ile ilgili İlginç Bilgiler


Matematik Nedir? Matematik Nedir?

Matematik, ( Yunanca "matema", bilgi, çalışma, öğrenme ) nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş ayrılığı vardır.

E-Öğrenme (E-Learning) E-Öğrenme (E-Learning)

E-Öğrenme bilgisayar destekli eğitimin olumlu yönlerini geliştirmiş ve birçok olumsuzluğunu da teknoloji sayesinde ortadan kaldırmıştır. E- Öğrenmeyi kısaca tanımlayacak olursak elektronik ortam aracılığı ile yapılan öğretim denilebilir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus e-eğitim değil e-öğrenme olmasıdır.